Pedagogisch beleid

header6Wij zijn ons ervan bewust dat u uw kind tijdelijk aan ons toevertrouwt. We willen de opvang dan ook op een verantwoorde wijze uitvoeren. Buiten het feit dat er geen moeite is bespaard om de ruimte voldoende veilig, maar wel uitdagend te maken, zijn wij een samenwerking aangegaan met Catherine Delsing, pedagoog en trainster.

Catherine Delsing heeft het pedagogisch beleid geschreven van Satellite. De HannesHoeve heeft vier jaar volgens de (pedagogische) visie van Satellite gewerkt, maar is sinds 2011 met een eigen beleid gekomen. Catherine Delsing helpt de medewerkers van de HannesHoeve om volgens dit beleid te werken, zodat het niet alleen een mooi beleid op papier is, maar er ook daadwerkelijk mee gewerkt wordt. Hiervoor geeft zij trainingen en coaching.

Binnen het pedagogisch beleid wordt gewerkt met vier belangrijke pijlers die ons erg aanspreken en u hopelijk ook.

Deze doelstellingen zijn in het kort:

  1. Het kind de ruimte geven om te spelen en zich te ontwikkelen op zijn/haar eigen tempo.
  2. Het kind respectvol benaderen en leren respect te hebben voor elkaar, de omgeving en zichzelf.
  3. Het kind individuele aandacht geven.
  4. Het kind positief benaderen.