Pedagogisch beleid

Wij zijn ons ervan bewust dat u uw kind tijdelijk aan ons toevertrouwd. We willen de opvang dan ook op een verantwoorde wijze uitvoeren. Er is geen moeite bespaard om de ruimte voldoende veilig, maar wel uitdagend te maken voor uw kind. Bij verantwoorde opvang hoort ook een helder pedagogisch beleid.

De HannesHoeve beschikt over een eigen pedagogisch beleid. In dit beleid staat beschreven hoe wij graag een veilige, vertrouwde en uitdagende omgeving bieden aan uw kind. Onze missie is: Kinderen op een ontspannen en professionele wijze te begeleiden, met als doelstelling de kinderen de tijd van hun leven in de natuur te geven. 

Binnen het pedagogisch beleid wordt gewerkt met belangrijke doelen die ons erg aanspreken en u hopelijk ook.

Deze doelstellingen zijn in het kort:

  1. Respect voor elkaar.
  2. Positieve opvoedingshouding.
  3. Aansluiten bij de individuele behoefte van het kind (kindvolgend).

De HannesHoeve heeft een pedagogische beleidsmedewerker en een pedagogische coach in dienst. Zij zorgen ervoor dat het pedagogische beleid daadwerkelijk wordt toegepast door de pedagogisch medewerkers tijdens het werken met de kinderen. Hierdoor is het niet alleen een mooi beleid op papier. Meerdere momenten per jaar hebben alle medewerkers een persoonlijk coach gesprek. Daarnaast is er vier maal per jaar een pedagogische training. Dit om onze pedagogische kwaliteit te behouden en te verbeteren.

Wilt u meer weten over ons pedagogisch beleid? U kunt hiervoor terecht bij Hanneke Commijs.